Hayat Sigortası

Hayat Sigortası
Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır.

Sigorta kapsamında; Vefat teminatı, Kaza sonucu vefat teminatı, Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı, Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı, Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı, Kaza sonucu hastane gündelik tazminat teminatı bulunmaktadır.

Yaşam kaybı durumunda ödenecek vefat tazminatı ile; Geçiminizi sağladığınız ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını garantileyebilirsiniz. Ailenize, yaşayacakları sıkıntılı dönemde gerekli finansal desteği sunabilirsiniz.

Kaza sonucu riskin oluşması durumunda ödenecek tazminat ile; Bakım ve tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz. Yaşam ortamınızda gerekebilecek değişiklikleri yapabilirsiniz.

Hayat Sigortası ödemelerinizi ayrıca vergiden de düşebilirsiniz; Beyana tabi geliri olan bir kişi iseniz, şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, beyan ettiğiniz gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2018 yılı için 24.354 TL’dir.)

Teklif Alın