Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası
Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış sigortalardır. Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Yatarak Tedavi Teminatları;
Ameliyatlar
Ameliyatsız yatışlar
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri
Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem
Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA
Ambulans Hizmeti

Ayakta Tedavi Teminatları;
Doktor Muayenesi
İlaç ve Aşılar
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Doğum Teminatları;
Normal doğum, sezaryen
Gebelik rutin kontrolleri
Yenidoğan Paketi

Poliçelere eklenebilecek ek teminatlar;
Sağlık Taraması (Check-up)
Diş Muayenesi / Diş Tedavisi
Gözlük, Lens

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
SGK ve sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde fark ücreti ödemeden tedavi olmanızı sağlar. Sizi ve sevdiklerinizi sağlık problemlerine karşı uygun primlerle güvence altına alır. Böylece dilediğiniz anlaşmalı özel kurumda, sıra beklemeden ve fark ücreti ödemeden tedavi olabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Teminatları;
Özel ve Genel Şartlar çerçevesinde %100 ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.
Cerrahi ve Dahili Yatışlar
Yoğun Bakım
Kemoterapi
Radyoterapi
Diyaliz
Küçük Müdahale
Koroner Anjiyografi
Standart Tek Kişilik Özel Oda, Yemek ve Refakatçi Giderleri
Fizik Tedavi (Ameliyat Sonrası)

Ayakta Tedavi Teminatları;
Sigortalı başına yıllık 10 kez limiti ile geniş teminat kapsamı sunulmaktadır.
Doktor Muayene
Laboratuvar
Radyoloji
İleri Tanı Yöntemleri
Fizik Tedavi

Ayrıca poliçe dahilinde;
Yılda 1 defa ücretsiz diş sağlığı planı (diş hekimi muayenesi, tek yön diş röntgen filmi, diş taşı temizliği – alt ve üst çene).
Ambulans Hizmeti
Ömür Boyu Yenileme Garantisi teminatları bulunmaktadır.

Teklif Alın