Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlar için sizi teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu’na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır.

Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.

Trafik Sigortası ile Kasko Sigortası karıştırılmakla beraber, trafik sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir.Trafik sigortasında belirlenmiş olan teminatların yetersiz olduğu durumlarda ilave olarak Mini Onarım, Asistans Hizmetleri, Hukuksal Koruma, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Anahtar Kaybı ek teminat ve hizmetlerini alabilirsiniz.

Teklif Alın