Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

Makine Kırılması Sigortası
Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir.
Teminat Kapsamı
-Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları bu poliçeden karşılanır.

Elektronik Cihaz Sigortası
Günümüz iş yerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak, üretim yapmak artık imkansız! HDI Sigorta her biri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazları, çalışmalarınızın kesintisiz sürmesi için güvence altına alıyor.
Teminat Kapsamı
-Elektronik Cihaz Sigortasında, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin, bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları bu poliçeden karşılanır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta teminatını toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.
Montaj Tüm Riskler Sigortasını, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.
Bu sigorta poliçesi ile montaj süresince meydana gelebilecek bilinmeyen ve ani bir sebeple meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyoruz.
 Teminat Kapsamı
-Montaj Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Teklif Alın