İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan sigortadır.

Hastaneler, iş yerleri, konutlar, fabrikalar, kara yolları, havaalanları, kanalizasyon ve içme suyu boru hattı ile elektrik hatları gibi tüm inşaat işleri artık bu poliçe kapsamındadır.

Ana Teminatlar;
-Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
-Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
-Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
-Fırtına
-Deprem
-Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
-Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
-İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
-Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
-İşletme kazaları

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar;
-Üçüncü şahıs mali sorumluluk
-İnşaat/montaj iş makineleri
-Enkaz kaldırma
-Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
-Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
-Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
-Uzatılmış bakım devresi

Teklif Alın